Dipaksa oleh Keadaan Disadarkan oleh Tanggung Jawab

Alifah Zakiyyah Q.

Dipaksa oleh Keadaan Disadarkan oleh Tanggung Jawab

Sukma Nurjagat Khasanah